Přihláška

Pokud máte zájem s námi tancovat, co nejdříve mě kontaktujte na e-mail nebo telefonicky. Skupinky se velice rychle plní a máme posledních pár míst.

Stáhněte si přihlášku ve formátu DOC, vyplňte ji, podepište a přineste do Áčka na zápis v záři.

 Platby – Taneční kroužek Áčko

 • Platba probíhá půlročně: září – leden, leden – červen
 • První pololetní platba je splatná 30.9.2021, druhá ke dni 31.1.2022
 • U nových členů (děti, které tančí prvním rokem) je možné platbu uhrazovat první půlrok měsíčně, druhý půlrok již půlročně (splatnost měsíčních plateb je vždy k poslednímu dni daného měsíce)
 • Pokyny k platbě obdrží noví členové na zápisu v září a stávající členové je naleznou na webových stránkách v sekci „Ceník“
 • Daňový doklad je zasílán v elektronické formě po obdržení zaplacené částky a to nejpozději do jednoho měsíce od zaplacení na bankovní účet
 • Za nepřítomnost dítěte peníze nevracíme a lekce nenahrazujeme
 • Plánovanou nepřítomnost dítěte na tréninku, prosím sdělte SMS zprávo
 • Lekce, které se neuskuteční ( nemoc lektora apod…) budeme nahrazovat, či jinak kompenzovat

 

Ceny lekcí:

 • Docházka 1x týdně: měsíčně – 400Kč (pouze pro nové členy)
 • Docházka 1x týdně: půlročně (září/leden) – 2000Kč
 • Docházka 2x týdně: půlročně (září/leden) – 3500Kč
 • Docházka 3x týdně: půlročně (září/leden) – 5000Kč