Průběh lekcí

Úvodní slovo

Na začátku každé lekce probíhá úvodní slovo, docházka a seznámení s konkrétní lekcí.

Zahřátí

Rozcvička trvá většinou 10 – 15 minut dle obtížnosti prvků. Vždy se nejprve rozskáčeme a zahřejeme tělo a poté opakujeme jednotlivé kroky z minulých hodin. Na každé lekci se snažíme přidat jeden či dva nové pohyby nebo udělat obměnu prvků, které děti již ovládají. Střídáme výklad prvků se zkouškou na hudbu.

Protažení

Protažení těla je dynamické, snažíme se tím předcházet úrazům a natažení svalstva. Zapojujeme celé tělo. Vždy se protažení provádí od shora, tzn. od hlavy k chodidlům. Děti se protahují pouze tam, kam nám tělo dovolí. Nikdy bychom neměli provádět protahovací cviky přes bolest. Celou dobu dohlížíme na správnou techniku provádění cviků a pozic, popřípadě chodíme a děti opravujeme. Na konci protažení zkoušíme provaz a rozštěp a opět dohlížíme na správné provedení.  Protažení trvá většinou 10 minut.

Nová sestava

Po uplynutí poloviny tréninku vždy přichází na řadu ta zábavnější část. Sestavy vymýšlíme vždy před tréninkem, abychom byli maximálně připraveni. Na každý trénink vymýšlíme novou variaci. Snažíme se pokaždé dělat trochu jiný styl, aby to děti stále bavilo a hodiny byly atraktivnější. Variaci nejdříve učíme bez hudby a poté s hudbou, aby si děti hudbu naposlouchaly a variace se jim tančila lépe. Nové sestavě se věnujeme cca 20 minut.

Opakování předchozích sestav

Sestavy je nutné neustále opakovat. Dolaďujeme pohyby a snažíme se o synchronizaci. Vždy opět nejdříve na počítání, poté na hudbu, kterou děti již znají z předešlé hodiny. Často tančíme variace po skupinkách a ostatní sledují a hodnotí.

Protažení

Na konci každého tréninku je nutné tělo opět protáhnout. Protažení je kratší, než na začátku tréninku, jedná se o 4 minuty. Je dobré tělo zklidnit a uvolnit. Protažení je bez kmitů a je pomalejší.

Relaxace

Často na lekcích zapojujeme i relaxaci. Zhasneme světla nebo jen ztlumíme, děti si lehnou, zavřou oči a vnímají pouze svůj dech, srdce, tep a tělo. Rádi k tomu pouštíme relaxační či pomalou hudbu, která dodá absolutně uvolněnou atmosféru.