Lekce

 

ORGANIZACE LEKCÍ

Prosím o pečlivé přečtení:

Abychom si lekce užili a neřešili nepříjemnosti, poprosím Vás o důkladné dodržování níže uvedených pravidel, která jsou nutná vzhledem k možnostem v budově:

 • Na lekce docházejte 10 minut před  začátkem hodiny, tedy vždy v 17:05, 18:05 či 19:05 hod.
 • Do mého příchodu vyčkejte na lavičce nebo u stolu před sálem.
 • Prosím, vždy v tichosti ať nerušíme ostatní pracovníky v budově.
 • Je nutné, aby po dobu mé nepřítomnosti byl s dětmi v šatně nebo na chodbě rodič a vyčkal do mého příchodu. 
 • Asistentky v žádném případě nebudou hlídat děti sami!!!
 • Po mém příchodu můžou rodiče budovu ihned opustit.
 • Děti, které mají lekce od 18:15 hod. a 19:15 hod. počkají u vchodu nebo venku, než se děti, které mají lekci od 17:15 hod. převlečou a sál s šatnou opustí.
 • Teprve poté si od rodičů převezmu děti, které se mohou jít převléci.
 • Sál zůstává zavřený po dobu mé nepřítomnosti.
 • Po konci tréninku si děti vyzvedněte před sálem.
 • Čekat na děti v průběhu tréninku můžete pouze v šatně.
 • Pohyb po budově a do druhého patra je přísně zakázán!!!
 • Před každým tréninkem je rodič povinen dojít s dětmi na toaletu.
 • Na trénink děti potřebují: sportovní oblečení, pohodlnou obuv s bílou podrážkou a pití.
 • Parkování je možné přímo před budovou, kde není označen zákaz.

 

Děkuji za respektování výše uvedených pravidel,

Andrea