Ceník

 • Docházka 1x týdně: měsíčně – 500Kč (pouze pro nové členy tanečního kroužku ve školním roce 2022/2023 a to pouze v prvním pololetí)
 • Docházka 1x týdně: půlročně (září/leden) – 2500Kč
 • Docházka 2x týdně: půlročně (září/leden) – 4000Kč / 800Kč – měsíčně
 • Docházka 3x týdně: půlročně (září/leden) – 5500Kč / 1100Kč – měsíčně
 • Docházka 4x týdně: půlročně (září/leden) – 7000Kč / 1400 Kč – měsíčně

 

 

POKYNY K PLATBĚ

 

 • Platba probíhá půlročně: září – leden, únor – červen
 • První pololetní platba je splatná 30.9.2022, druhá ke dni 28.2.2023
 • U nových členů (děti, které tančí prvním rokem) je možné platbu uhrazovat první půlrok měsíčně, druhý půlrok již půlročně (splatnost měsíčních plateb je vždy k poslednímu dni daného měsíce)
 • V případě, že platba nebude zaslána k datu splatnosti, ani po první urgenci o doplatek, bude Vaše dítě vyřazeno z našeho kroužku.
 • Pokyny k platbě obdrží noví členové na zápisu v září a stávající členové je naleznou na webových stránkách v této sekci „Ceník“
 • Daňový doklad je zasílán v elektronické formě po obdržení zaplacené částky a to nejpozději do jednoho měsíce od zaplacení na bankovní účet
 • Za nepřítomnost dítěte peníze nevracíme a lekce nenahrazujeme!!!
 • Plánovanou nepřítomnost dítěte na tréninku, prosím sdělte SMS zprávou
 • Lekce, které se neuskuteční z naší strany ( nemoc lektora apod…) budeme nahrazovat, či jinak kompenzovat

 

O přiděleném účtu pro Vaše platby Vás budeme kontaktovat v září SMS zprávou.

 

 • Variabilní symbol: každé dítě dostane u zápisu ČÍSLO, KTERÉ BUDE SLOUŽIT JAKO VARIABILNÍ SYMBOL, toto číslo JE NUTNÉ zadat ke každé platbě!
 • Zpráva pro příjemce: celé jméno dítěte + skupina(př. Dominika Krejčí – Červeňáčci)